Polityka Prywatności i stosowanie plików cookies
“CZARNOPIŃSKI” Paweł Czarnopiński

Szanowni Państwo,

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.carpathian.pl

Nasza firma jako administrator dba o bezpieczeństwo ochrony Państwa danych osobowych.

Przedstawiony poniżej zbiór zasad, ma na celu poinformowaniu klientów i wszystkich zainteresowanych stron o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR), obowiązujących od 25 maja 2018r.

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

Admiratorem Państwa danych osobowych jest Firma “CZARNOPIŃSKI” z siedzibą w Chomranicach pod numerem 123, kod pocztowy 33-394 .

Będąc Administratorem Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy: pawel.czarnopinski@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
• przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu balia-drewniana.pl oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie:
• w celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
• realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;
• modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
• całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
• wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
• przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym: w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Pani/Pana innych praw) można kontaktować się drogą mailową .

DODATKOWE INFORMACJE

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13–14 RODO.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

Przy pierwszej wizycie na stronie www.carpathian.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z
wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

Adres:

“CZARNOPIŃSKI” Paweł Czarnopiński
33-394 Klęczany
Chomranice 123

Scroll to Top